I suggest you ...

Výběr služby na základě tlačítka/parametru

Mám vyrendrovaných více tlačítek Rezervace na stránce (pro různé služby). Šlo by nějak tlačítku předat (asi v nějakém data elementu) nějaký parametr, který by říkal, která služba má být poté v modalu rezervace vybrána? Momentálně je vždy při zobrazení modalu rezervace vybrána defaultně první služba. Děkuji.

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base